LV  |  EN

               

Aktualitātes 


23.02.2024.
Projekta ietvaros norisinājās Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās”.
https://conferences.lu.lv/event/417/
Programma un tēzes: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65430


21.02.2023.
Projekta seminārs ar studentu līdzdalību
Semināra tēma: "Urbšana, grebšana un griešana: Materiālu apstrāde neolītā." Ievadlekcijas: A.Macāne, A.Čakare. Praktiska nodarbība ar caurumu veidošanu dzīvnieku zobu piekariņos.

01.11.2023.
Projekta seminārs ar studentu līdzdalību

Seminārs ar LU Vēstures un filozofijas fakultātes un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu piedalīšanos par tēmu "Keramikas rotāšana ar dzīvnieku kaulu iespiedumiem neolītā: pētniecība un eksperimenti" (vada V.Bērziņš, A.Macāne, V.Haferberga). Seminārā ar ievadlekciju uzstājās V.Bērziņš un A.Macāne, bet semināra praktiskajā daļā dalībnieki V.Haferbergas un A.Macānes vadībā piedalījās arheoloģiskā eksperimentā - mālā plāksnītēs veidoja dzīvnieku kaulu iespiedumus, kurus paredzēts salīdzināt ar iespiedumiem uz neolīta trauku lauskām, ar mērķi identificēt, kuras skeleta daļas un kuru dzīvnieku kauli neolītā izmantoti keramikas rotāšanai. Reizē tika demonstrēta arī projektā izmantotā tehnika un programmatūra keramikas iespiedumu mikroskopiskai pētniecībai. Seminārā bez projekta dalībniekiem piedalījās 16 cilvēku.

27.03.2023
Projekta seminārs
Literatūra par dabiskiem un tīšiem ieslēgumiem keramikas veidmasā, to lomu un nozīmi  (vada V.Visocka).

23.02.2023
Projekta praktiskais seminārs
Ievads krama retušēšanā (vada M.Kalniņš).

13.01.2023
Projekta seminārs
Literatūra par dzīvnieku un cilvēku līdzāspastāvēšanu dabā, un dabas un dzīvnieku resursu izmantošanu un mijiedarbību  (vada A.Macāne).

17.10.2022
Projekta praktiskais seminārs
Auklu vīšana no nātru šķiedrām un liepu lūkiem, caurumu griešana, urbšana dzīvnieku zobos.

06.10.2022
Projekta seminārs
1. Īsi ziņojumi par veiktajiem eksperimentiem ar dzīvnieku izcelsmes materiālu (Aija Macāne) un dzintara apstrādi (Agnese Čakare)
2. Iepazīšanās ar Kreiču un Burtnieku ekspedīciju atradumiem (Mārcis Kalniņš, Aija Macāne).
Semināru apmeklēja arī Vēstures un filozofijas fakultātes studenti.
Projekta darba grupas sēde.

12.-16.09.2022

Izrakumi Kreiču neolīta apmetnē pie Lielā Ludzas ezera (M.Kalniņa vadībā)

Foto: M.Kalniņš

11.08.2022.

Projekta seminārs
Projekta teorētiskais pamatojums un ar to saistītā literatūra (V.Bērziņš).
Projekta darba grupas sēde.

27.05.2022.
Projekta seminārs
Fotogrametrijas, reflective transformation imaging un confocal imaging metožu pielietojums arheoloģisko priekšmetu dokumentēšanā (M.Kalniņš, V.Visocka, V.Bērziņš).

Foto: V.Visocka

03.01.2022.
Uzsākta projekta realizācija.

Projekta kopsavilkums

Pētot, kādā veidā tika apstrādāti izejmateriāli, kurus plaši izmantoja Austrumbaltijas reģionā akmens laikmetā – kauls/rags, akmens, dzintars un keramika, aplūkosim senās artefaktu izgatavošanas tehnoloģijas no plašāka skatupunkta, aptverot: 1) sasaisti starp dažādām tehnoloģijām, 2) ainavas un resursu izmantošanas kontekstu, 3) sociālo vidi, kurā tehnoloģijas tika praktizētas.

Pētīsim muzejos glabātos priekšmetus no plašajām akmens laikmeta kolekcijām, kas iegūtas Burtnieka ezera apkārtnē Ziemeļlatvijā, Lielā Ludzas ezera apkārtnē Austrumlatvijā un Latvijas rietumu daļas piejūrā (t.sk. starptautiski zināmajās senvietās: Zvejniekos, Riņņukalnā, Sārnatē). Tiks pielietota makro- un mikroskopiskā vizuālā izpēte, 2D/3D attēlu apstrāde, arheoloģiskie eksperimenti, kā arī analītiskās metodes (elementu sastāva/fāžu analīze; zooarheoloģiskā analīze, izmantojot masu spektrometriju; keramikas petrogrāfija; keramikā konstatējamo smilšu graudiņu morfoloģiskā analīze; datēšana ar 14C metodi).    

Lai iegūtu plašāku skatu uz senajām tehnoloģijām, īpaša nozīmē būs regulāriem kopīgiem semināri, kuros mūsu eksperti apmainīsies ar metodiskām atziņām, rezultātiem un secinājumiem, kas gūti, pētot konkrēto materiālu tehnoloģijas, un sagatavos kopīgus rakstus, tādi veidojot ļoti ciešu un mērķtiecīgu sadarbību, kas ļaus attīstīt kopīgu platformu tehnoloģiskiem pētījumiem un vienlaikus veidot spēcīgu komandu turpmākiem projektiem.

 • 1. darba paketne: Kauls
 • 2. darba paketne: Akmens
 • 3. darba paketne: Dzintars
 • 4. darba paketne: Keramika
 • 5. darba paketne: Tehnoloģiju mijiedarbība
 • 6. darba paketne: Tehnoloģijas ainavā
 • 7. darba paketne: Tehnoloģijas sociālā kontekstā
 • 8. darba paketne: Sabiedrības iesaiste

Pamata dati

 • Projekts nr. lzp-2021/1-0119,  Prasmju sinerģija un amatniecības konteksti: integrēts pētījums par akmens laikmeta tehnoloģijām Austrumbaltijā
 • Finansē Latvijas Zinātnes padome
 • Realizācijas laiks: 2022. gada 3. janvāris – 2024. gada 30. decembris
 • Projektu realizē: Latvijas Universitāte
  (struktūrvienība: LU Latvijas vēstures institūts)
 • Projekta kopējās izmaksas:  € 299 999,70


Zinātniskā grupa

Projekta vadītājs:
Valdis Bērziņš, vadošais pētnieks

Galvenie izpildītāji:
Ilga Zagorska, vadošā pētniece

Izpildītāji
Tomass Rimkus (Tomas Rimkus), vecākais eksperts
 
Izpildītāji-studējošie:
Agnese Čakare, vecākā eksperte
Vanda Haferberga, zinātniskā asistente
Mārcis Kalniņš, pētnieks
Artis Kons, pētnieks
Aija Macāne, zinātniskā asistente
Publikācijas un citi rezultāti

Zinātniski raksti

Bērziņš, V. 2023. A closer look at wound cord: technical analysis of Neolithic pottery decoration from Latvia. Documenta Praehistorica 50: 374-394. https://doi.org/10.4312/dp.50.16

Čakare, A. 2023. Eksperimentālā pieeja neolīta dzintaru apstrādes procesu izzināšanā: Siliņupes apmetnes piemērs. Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII. Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / The Scholarly Readings of Young Historians VIII. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 45.-54. lpp.
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64914

Lõugas, L., Bērziņš, V. 2023. Natural History and Exploitation of the Harbor Porpoise (Phocoena phocoena Linnaeus, 1758) during the Neolithic (ca. 4000–2000 cal. BC) in the Eastern Baltic. Animals 2023: 13(5), 909
https://doi.org/10.3390/ani13050909
 
Referātu tēzes

Bērziņš, V. 2024. Aptītās auklas ornaments uz neolīta keramikas – tehnika un konteksts. Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās. Sekcijas programma un tēzes. Sast. V.Bērziņš, V.Haferberga, A. Karlsone. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 9. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65430

Čakare, A. 2023. An experimental approach to the study of amber processing in the Neolithic. In: 29th EAA Annual Meeting. Queen's University Belfast. Belfast, Northern Ireland, 30 August - 2 September 2023. Abstract Book, p. 1131-1132. 
https://www.e-a-a.org/EAA2023/Programme.aspx?Program=3#Program

Čakare, A. 2023. Under a microscope: analysis of East Baltic Neolithic amber pendants from the Siliņupe site (Latvia), 4th millennium BC. In: XX UISPP World Congress. West University of Timișoara. Timișoara, Romania, September 5-9, 2023. Abstract Book, p. 373.

Čakare, A. 2023. Flaking, shaving and scraping: an experimental approach to the study of amber processing on the coastal Neolithic Siliņupe site. In: Technologies of the Stone Age: The Coastal Dimension. PrehCOAST network workshop. Riga, Latvia, 6–8 June 2023. Institute of Latvian History, University of Latvia. Programme and Abstracts. Riga: Institute of Latvian History, University of Latvia, p. 18. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61947

Čakare, A. 2024. Dzintara virsmas apstrādes tehnikas un to pielietojums Latvijas teritorijā akmens laikmetā. Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās. Sekcijas programma un tēzes. Sast. V.Bērziņš, V.Haferberga, A. Karlsone. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 5. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65430

Haferberga, V. 2024. Piekraste un iekšzeme: neolīta keramikas izgatavošanas tehnoloģiskie aspekti. Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās. Sekcijas programma un tēzes. Sast. V.Bērziņš, V.Haferberga, A. Karlsone. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 9. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65430

Kalniņš, M. 2023. Flint and the sea: local flint raw materials on the Stone Age coastal sites in Latvia. In: Technologies of the Stone Age: The Coastal Dimension. PrehCOAST network workshop. Riga, Latvia, 6–8 June 2023. Institute of Latvian History, University of Latvia. Programme and Abstracts. Riga: Institute of Latvian History, University of Latvia, p. 16. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61947

Kalniņš, M. 2024. Krama apstrādes tehnoloģijas un izejmateriāli mūsdienu Latvijas teritorijā cauri gadu tūkstošiem. Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās. Sekcijas programma un tēzes. Sast. V.Bērziņš, V.Haferberga, A. Karlsone. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 8. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65430

Macāne, A. 2024. Dzīvnieku zobu piekariņu izgatavošana un izmantošana akmens laikmetā. Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās. Sekcijas programma un tēzes. Sast. V.Bērziņš, V.Haferberga, A. Karlsone. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 5.-6. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65430

Macāne, A., Nordqvist, K. 2023. Amber, waterways and inter-regional contacts in the eastern Baltic Sea area in the 4th–3rd millennium BC. In: Technologies of the Stone Age: The Coastal Dimension. PrehCOAST network workshop. Institute of Latvian History, University of Latvia. Riga, Latvia, 6–8 June 2023. Programme and Abstracts.  Riga: Institute of Latvian History, University of Latvia, p. 11. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61947

Macāne, A., Rimkus, T., Kalniņš, M., & Zagorska, I. 2023. Synergy of Stone Age technologies: new research on slotted bone points from Latvia. Abstract Book. Kiel Conference. Scales of Social, Environmental & Cultural Change in Past Societies. Kiel University, March 13–18, 2023. [Kiel]: [Kiel University]. https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00004643/KC-Book-of-Abstracts-2023-WEB-1.pdf

Rimkus, T., Iršėnas, M., Butrimas, A., Mannermaa, K., Zagorska, I. Introducing elks: Final Palaeolithic and the earliest Mesolithic Eurasian elks and their significance in the Eastern Baltic hunter-gatherer societies.  In: 29th EAA Annual Meeting. Queen's University Belfast. Belfast, Northern Ireland, 30 August - 2 September 2023. Abstract Book, p. 872.
https://www.e-a-a.org/EAA2023/Programme.aspx?Program=3#Program

Visocka, V., Bērziņš, V., Kons, A. 2023. Technological aspects and provenance of Middle and Late Neolithic coastal pottery: a case study of Siliņupe and Slocene settlements. In: EAA 2023 Belfast. Weaving Narratives. Abstract Book. 29th EAA Annual Meeting. 30th August - 2nd September, p. 898. ISBN: 978-80-88441-05-2.
https://www.e-a-a.org/EAA2023/Programme.aspx?Program=3#Program

Visocka, V., Bērziņš, V. 2023. Use and re-use: human interaction with pottery production materials in a coastal area of present-day Latvia. A case study of Siliņupe and Slocene settlements. In: Technologies of the Stone Age: The Coastal Dimension. PrehCOAST network workshop. Institute of Latvian History, University of Latvia. Programme and Abstracts. Riga, Latvia, 6–8 June 2023. Riga: Institute of Latvian History, University of Latvia, p. 19. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61947

Visocka, V., Bērziņš, V., Kons, A. Insights on Neolithic pottery technology and provenance from petrographic and WD-XRF studies: a case study of Siliņupe and Slocene settlements. Ceramic Petrology Group Annual Meeting (11.11.2022, online) https://www.ugent.be/lw/img/archeologie/nieuwsitems/cpg-2022/cpg-2022-book-abstracts-final

Zagorska, I., Macāne, A., Kalniņš, M. 2024. Par kādu unikālu akmens laikmeta medību rīku. Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija. Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās. Sekcijas programma un tēzes. Sast. V.Bērziņš, V.Haferberga, A. Karlsone. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 6. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65430


Aizstāvēts maģistra darbs projekta tematikā

Čakare, A. 2022. Eksperimentālā pieeja neolīta dzintara apstrādes procesu izzināšanā. Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte.
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61708 

Datubāzes un datu kopas


Bērziņš, V. Data on wound cord impressions in Neolithic pottery from Latvia. Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.8129223

Videofilmas

Bērziņš, V. Gliemeņu čaulas senajā keramikā - Mussel shells in ancient pottery. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=tEnIMfDBmMw Informācija aktualizēta: 06.03.2024.    Par mājas lapu atbild: V.Bērziņš